ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο φορέας Πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. πιστοποιεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας INSECTA επιθεωρήθηκε και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2005 & EN 16636:2015

πιστοποίηση ISO 9001πιστοποίηση EN 16636

 

Πιστοποιήσεις Απολύμανσης & Απεντόμωσης iso-9001Η εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρέχει σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος φάκελο παρασιτοκτονίας για όλα τα πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 22000, HAACP.