ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιήσεις Απολύμανσης & Απεντόμωσης iso-9001Η εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρέχει σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος φάκελο παρασιτοκτονίας για όλα τα πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 22000, HAACP.